18 september, 2019

'We zijn beiden nogal sociaal betrokken!'

Het zijn tien uren per week, welke ze onderling verdelen om hun taken als dorpscontactpersonen uit te voeren. Vader Gerrit en zoon Guus, denkers én doeners, bekenden in het dorp Wilp waar sowieso een hoge mate van ‘ons kent ons’ aanwezig is. We zitten op het terras bij dorpshuis De Pompe, waar het een komen en gaan is van mensen; er is ‘wat te doen’ in het dorpshuis. Een onderkomen dat ook in Wilp een bestaansrecht heeft, te danken aan de inzet van vele vrijwilligers. Maar evenzo belangrijk; het organiseren en aanbieden van diverse activiteiten welke uitnodigen, om een avondje bank-zitten thuis te verruilen voor een ontmoeting met dorpsgenoten.

Sportief en ‘literair’ verbonden
De beiden heren zijn nauw verbonden met de lokale voetbalvereniging CCW. Gerrit is voorzitter van de Club van 100, als sportmasseur draagt hij bij aan de fysieke fitheid van de sporters én Gerrit schrijft af en toe een column in het clubblad van de vereniging. Ook daar ontmoeten vader en zoon elkaar, want Guus maakt deel uit van de eindredactie. Gerrit schrijft soms kritische noten welke nogal eens voor opschudding hebben gezorgd. Naar eigen zeggen moesten zijn stukken vroeger zelfs door de ‘ballotagecommissie’! “Er wordt altijd weer uitgekeken naar het fysieke clubblad” aldus Gerrit, ondanks dat het digitale tijdperk overal terrein wint. Ook bij CCW.

Informatiegids voor Wilp
Het schrijven hebben de heren verder gestalte gegeven, door een welkomstgids te ontwikkelen voor nieuwkomers in het dorp Wilp. “Eigenlijk is het meer een boek geworden!” aldus vader Kroes. “Daar gaan we mee scoren!! Het is een hartstikke mooi initiatief. Stel je nou voor dat je in een ander dorp gaat wonen, hoe zou dat zijn? Dan is het mooi dat er een gids is welke je wegwijs maakt en fysiek aan je wordt overhandigd. Bijvoorbeeld over de scholen of ondernemers in het dorp. Voor de nieuwkomers gaat zo’n gids bijdragen aan de integratie. Zeer binnenkort mogen we ‘m lanceren!” En juist die nieuwkomers is een belangrijk issue voor het dorp Wilp.

Wie is eigenlijk Guus?
Guus is, naast het uitvoeren van de taken als dorpscontactpersoon, buurtsportcoach in de gemeente Voorst. Sport en beweging is zijn passie. “Ik houd me bezig met gezondheid, vitaliteit, ontmoeting en dan met name gericht op de kwetsbare mensen in de gemeente. Dat doen we met name op projectmatige basis.” Guus noemt als voorbeeld een cursus ‘zeker bewegen’, gericht op de ouderen. “Maar denk ook aan sporten met statushouders (asielzoekers van wie het verzoek is ingewilligd en die een – legale – verblijfsstatus hebben gekregen. JB), interactie tussen allochtoon/autochtoon. Met name de dames in de groep willen wel met elkaar blijven sporten, waarbij ze sport en spel het leukste vinden. Sinds medio juni is er een aanbod bij SV Twello. Specifiek voor hen is er nu ‘Multifit’; multicultureel fit!!”

Vele activiteiten
Er zijn veel activiteiten in Wilp, waarbij ook vele vrijwilligers de handen uit de mouwen steken. Regelmatige activiteiten zoals een spellenavond, fietsclub, gymnastiek voor ouderen, jeu de boules of een inloopochtend. Daarnaast zijn er jaarlijks terugkerende evenementen; de ‘Zuid Voetbaldag’ voor pupillen t/m 12 jaar, het muziekcafé met meestal een bandje of de lichtjesweek in de periode van kerst en oud & nieuw. Hoe mooi is Allerzielen, wat gevierd wordt in de kerk. Mensen kunnen dan spreken, ze mogen muziek aanvragen dat door artiesten wordt gezongen. Gerrit Kroes; “als je praat over verbinding, dát is ontroerend en er valt menig traantje”.

Over dorpsquiz en de toekomst
Sterk tot de verbeelding spreekt Dijk van een Dorpsquiz, gehouden in maart dit jaar. Vrijwel alle inwoners van Wilp waren wel op de een of andere wijze betrokken bij deze mega-manifestatie. En de mannen hebben nog vele ideeën en wensen voor de toekomst. Zo droomt de één bijvoorbeeld van een theatertoertocht, waarbij allerlei artiesten optreden ‘voor van alles en nog wat’. Lekker fietsen door de prachtige omgeving in en rondom Wilp en genieten van de theatrale voorstellingen. “Ook binnen de activiteiten proberen we wel te vernieuwen. Zo hebben we onlangs een openluchtbioscoop georganiseerd op landgoed ‘De Dijkweide’. Je moet dat blijven doen, anders valt het als een plumpudding in elkaar” aldus Gerrit.

De toekomst van Wilp
Gerrit en Guus Kroes hebben Wilp onder de loep en zijn lovend over de vele vrijwilligers én deelnemers, om samen bij te dragen aan een dorp vol leefbaarheid. Althans voor zover mogelijk, want er mist het een en ander in het dorp. Voor eenvoudige zaken zoals boodschappen doen of geld pinnen, is men inmiddels aangewezen op omliggende dorpen. Ook de horeca is uit het dorp verdwenen en wil men elkaar toch ontmoeten onder het genot van een biertje of borrel, dan is men aangewezen op het dorpshuis of de kantine van de sportvereniging, rekening houdend met beperkte openingstijden. Maar er zijn positieve ontwikkelingen. Na 25 jaren stilstand, gaat er weer woningbouw plaatsvinden in het dorp. Er zijn in het dorp thans ca. 360 woningen en 900 inwoners waarbij het plan is, om in de komende jaren tot 2025 44 woningen te gaan bouwen. Dat is procentueel een enorme toename van woningen én inwoners, een ware boost voor het dorp Wilp. De welkomstgidsen kunnen naar de drukkerij en zullen straks dus gretig aftrek vinden. Voor vader en zoon Kroes in hun functie van dorpscontactpersonen een fraaie taak, om deze nieuwkomers wegwijs te maken in alles wat Wilp te bieden heeft!