2 oktober, 2019

“We willen iets bijdragen aan het welzijn van mensen”

De rode draad in zijn leven is, dat hij zich altijd heeft ingezet voor kwetsbare groepen in de samenleving. Werkte hij voorheen mee aan de bescherming van het milieu, rond z’n 40e werd z’n vak verruild voor mensenwerk. Werkte ooit met migranten in De Bijlmer te Amsterdam, wat hij hartstikke leuk vond. Geeft onder meer godsdienstlessen op de basisscholen, schrijft voor Het Nederlands Dagblad en werkt mee binnen de diaconie van de dorpskerk Twello. Henk Jan Gosseling (60), getrouwd en vader van drie kinderen. Opgegroeid in een betrokken gezin met acht kinderen, waarvan hij de oudste was. Ook daarom gewend om te zorgen voor mensen. “Ik wil dat iedereen in de samenleving mee kan doen en tot z’n recht komt.”

Inzet voor de medemens
“Voor de kerk van Twello ben ik nu een dik jaar aan het werk, waarbij we werken aan verbinding tussen kerk en dorp.” We spreken Henk-Jan op een van z’n werkplekken, het gebouw Irene in Twello. Eveneens een gebouw waar mensen samenkomen, zoals Henk-Jan dat ook graag naar buiten toe doet. In die verbinding ligt de nadruk minder op het geloof en meer op het werken met mensen. “Dorpskerk Twello is een van de weinige kerken in het dorp. Als kerkmensen willen we er zijn voor het dorp. We willen het evangelie levend houden, maar daarnaast er nadrukkelijk zijn voor de mensen” aldus Henk-Jan. “Diaconie is daarin het kernwoord. Je inzetten voor bijvoorbeeld armoede, eenzaamheid als ook verslavingen.”

Ontmoetingen in de bibliotheek
Diverse projecten zijn er opgestart, welke allen even succesvol zijn. Sinds een half jaar worden er op de vrijdagmiddag inloopmiddagen in de bibliotheek van Twello georganiseerd, bedoeld voor mensen die aandacht en een luisterend oor kunnen gebruiken. “We denken dat er veel mensen zijn die behoefte hebben aan contact met anderen” aldus Henk-Jan. “Het is daarbij heel leuk om dit in de bibliotheek te doen, omdat het laagdrempeliger is.” Belangstellenden zijn van harte welkom aan Marktplein 11, in de tijd tussen 14.00 – 16.00 uur.

Kerstengel
Tussen neus en lippen door geeft Henk-Jan nog even aan, dat rond de kerst van 2018 de actie ‘Kerstengel’ is uitgevoerd door stichting Present. Een kerstengel verrast de eenzame of zieke medemens in de periode voor de kerst.

Het samensmelten van culturen op zondag 6 oktober!
en ander groots gebeuren is een vorm van vluchtelingenwerk, dat betreft de ontmoeting in de kerk van Twello tussen de Twellonaren en de nieuwkomers, welke reeds een aantal malen heeft plaatsgevonden. Zondag 6 oktober zal dit evenement wederom plaatsvinden in de dorpskerk. De vorige keer waren er ruim 80 mensen! De deelnemers wordt ook gevraagd om zelf eten te maken, zodat je dit met elkaar kan uitwisselen. De bijeenkomsten worden dus goed bezocht, bezoekers zijn zeer enthousiast! De ontmoeting met nieuwkomers begint om 11.45 uur en duurt tot 13.30 uur.

De wereld om ons heen
“Mensen vanuit de kerk zijn veel bezig met vrijwilligerswerk, dat hoort erbij. Wanneer je je binnen de kerkgemeenschap begeeft, doe je dit soort werk. Naar buiten kijken, wat speelt er in het dorp en de stad” en Henk Jan vervolgt daarbij met iets essentieels; “we gaan niet doen wat andere instanties al doen. Wij kijken naar de hiaten, want dat willen we het liefste!” De term ‘Zorgzame Kerk’ wordt ook veel gebruikt en is ontstaan toen de overheid zich, vanwege bezuinigingen, terugtrok. Henk Jan; “er zijn ook kansen ontstaan om er als kerk te zijn al betekent het niet, dat je de gaatjes van de overheid moet gaan opvullen!”

De inspiraties van Henk-Jan
“Ik heb me altijd ingezet voor kwetsbare groepen en dat is wel een rode draad in mijn leven.” Daarvoor zijn echter enkele drijfveren bij Henk-Jan aanwezig. Zelf zegt hij daarover het volgende. “Het is de aard van het beestje. Ik wil dat iedereen mee kan doen en tot z’n recht komt. Dat iemand iets van z’n leven kan maken. Weer is daar het ‘present zijn’, er voor anderen zijn, dat luisterend oor, aandacht bieden waarbij je niet direct problemen hoeft op te lossen.” Daarbij geeft Henk-Jan minder om geld of goederen. “Materiële dingen interesseren me niet zo, ik ben meer van de zachte kant van het bestaan.”

Wie meer informatie wenst over bovenstaande en/of de activiteiten, kan contact opnemen met Henk-Jan Gosseling, henk-jan@meestergeertshuis.nl of 06-46166193.