7 oktober, 2019

Op weg naar een drankakkoord

“Een puber bestelt een paar biertjes, het barpersoneel reikt het bier niet uit. Een minuutje later zie ik buiten de tent dat een ouder het bier voor de pubers heeft gehaald. Hoe kunnen we dat voorkomen?”

De meeste ouders vinden het niet oké dat hun kinderen drinken, maar worstelen met de aanpak en hebben het gevoel weinig invloed uit te kunnen oefenen. Sommige ouders hebben het gevoel dat een drankje best kan, zolang ze er zelf bij zijn. Er wordt veel groepsdruk onder zowel kinderen als ouders ervaren. Zo vertellen de deelnemers aan de eerste bijeenkomst ‘op weg naar een Voorster drankakkoord’.

Ouders, scholen, uitgaansgelegenheden, sportverenigingen en evenementen worstelen allen met dezelfde uitdaging: Ze zien dat alcoholgebruik onder jongeren problemen oplevert.  Ja Ja, ze doen heel hard hun best om dat alcoholgebruik terug te dringen. Voelen zich maatschappelijk verantwoordelijk. Maar binnen de huidige norm in onze samenleving over alcoholgebruik is dat ontzettend lastig. Bovendien is hun verdienmodel – opgedrongen vanuit de bierleveranciers – ook afhankelijk van de baromzet.

De scholen dromen ervan dat een schoolgala zonder alcohol als net zo gezellig wordt gezien door de leerlingen. Hoe kunnen we het proces versnellen dat het gebruik van alcohol niet langer als de norm wordt gezien? Dat mensen zich bewuster zijn van de negatieve effecten ervan, met name voor jongeren.

De voorlopers in de Voorster samenleving willen samen aan de slag. Een mooie start is gemaakt, wordt snel vervolgd! Wil je meer weten of aanhaken? Vraag het aan Elly Brinkman, Herman Oussoren of Koen van Bremen.