28 november, 2019

Jeugdfonds Sport en Stichting Leergeld loket in Klein Twello

“Het bestaat voor mij niet dat een kind niet op schoolreisje kan, omdat zijn ouders er geen geld voor hebben.” Aan het woord is Hiske van den Heuvel, voorzitter van de Stichting Leergeld Voorst- Apeldoorn. Als ouders weinig te besteden hebben, betaalt de stichting voor kinderen tussen de 4 en 18 jaar mee aan sociale activiteiten, zoals de contributie voor de sportvereniging, de ouderbijdrage voor school of voor een tweedehands fiets. Stichting Leergeld trekt hierin samen op met het Jeugdfonds Sport. De twee stichtingen openen in Twello een loket waar ouders terecht kunnen voor informatie of een aanvraag.

Hiske weet het nog precies: “Ik was net bestuursvoorzitter en ging voor het eerst mee met een huisbezoek. Naar een moeder. Het was op een doordeweekse dag en haar zoon was thuis. ‘Goh, moet hij niet op school zijn?’ vroeg ik. Waarop de moeder verontschuldigend zei: “Ze hebben schoolreisje.” Ze pakte haar telefoon, opende haar bankapp en liet me zien dat haar rekening helemaal leeg was. Ik vond het zo schrijnend. Dat jongetje hoort ook een fijne dag met zijn klas te hebben. Alle kinderen mogen meedoen.”

Hiske is betrokken en ambitieus. In Apeldoorn-Voorst groeien zo’n 4000 kinderen op in een gezin met een laag besteedbaar inkomen, in de gemeente Voorst zijn dat er zo’n 300. Afgelopen jaar bereikte de stichting 1600 kinderen, Hiske wil dat dat er 2000 worden. “Het bereiken van mensen met weinig inkomen is lastig. Mensen schamen zich voor hun situatie of ze weten niet van ons bestaan.” En dus worden verschillende methoden aangewend om op een laagdrempelige manier de bekendheid van de stichting te vergroten. “We hebben onder alle scholen in de gemeente een spreekbeurtpakket verspreid. In elke doos hadden we folders gedaan. En nog dagelijks krijgen we de bonnetjes die bij de folder zaten binnen met een aanvraag voor een bijdrage. Ook vermelden scholen in hun brief voor de ouderbijdrage dat ouders een beroep kunnen doen op de stichting als zij de bijdrage niet kunnen betalen. ”

Als ouders of hulpverleners een aanvraag doen, neemt een intermediair altijd contact op. “We gaan altijd bij mensen langs. We vragen of mensen hun bankgegevens en loonstroken klaar hebben. Zo gaan we na of gezinnen in aanmerking komen. En als we zien dat mensen nog meer nodig hebben, kunnen we doorverwijzen. Zo zijn we indicatiesteller voor het Nationaal Fonds Kinderhulp. Laatst kwamen we bij een gezin en zagen dat een meisje op de grond moest slapen.  Wij zorgen dan dat Kinderhulp contact opneemt met de ouders en een bed voor het kind regelt.”

Actie Pepernoot
De Stichting verwijst cliënten door, andersom gebeurt dat natuurlijk ook. Maatschappelijke organisaties, zoals Stimenz, schuldhulpverlening en het Leger des Heils kennen de weg naar de stichting. Daarnaast probeert de stichting op andere manieren een grotere groep te bereiken. Voor de Actie Pepernoot werken meerdere organisaties samen om kinderen een fijne Sinterklaasavond te bezorgen. “Namens deze actie verdelen wij bonnen waarmee ouders cadeautjes voor pakjesavond kunnen kopen. Wij doen in Apeldoorn de coördinatie en de verdeling van de bonnen. Hiervoor werken we samen met onder meer de Voedselbank, de Speelgoedbank, Stichting Jarige Job en Uitgestelde kinderfeestjes. Zij delen flyers uit. Zij hebben weer andere mensen in hun bestand dan wij. Zo doen we aan kruisbestuiving en hopen we de groep te vergroten die we elk met ons eigen aanbod ook na de Actie Pepernoot kunnen bedienen.”

Anonieme bijdrage
Hiske vindt het jammer dat er zoveel schaamte bestaat over armoede: “Het taboe maakt dat we niet iedereen bereiken. Dat is jammer. En niet iedereen herkent zich als doelgroep. Wij kijken niet alleen naar het inkomen, maar juist ook naar het besteedbaar inkomen. Ook werkenden komen in aanmerking voor een bijdrage. We zien steeds meer ZZP-ers die onder de streep te weinig overhouden om hun kinderen naar de sport of muziekles te laten gaan.”

Vanwege het taboe dat er bestaat, verleent de stichting de bijdragen anoniem. “Alleen de penningmeester of de administratie ziet dat de contributie of de ouderbijdrage door de stichting is betaald. Als ouders niet willen, hoeft de voetbaltrainer of de leerkracht dus niet te weten hoe de financiering gaat.”

Bij de Stichting Leergeld werken 22 vrijwilligers en één betaalde kracht die de coördinatie verzorgt. Zelf is Hiske druk met fondsenwerving en het versterken en uitbreiden van het netwerk. “De helft van de begroting financiert de gemeente. De andere helft komt van bedrijven, particuliere schenkers of initiatieven. We werven ambassadeurs die zich voor langere tijd aan ons verbinden. In ruil organiseren we ambassadeursbijeenkomsten. We gaan met alle ambassadeurs langs bij bedrijven.”

Voor meerdere organisaties en particuliere initiatieven is de stichting een portaal dat toegang biedt tot de doelgroep. “Wij hebben een bestand aan gezinnen dat onder de minimum besteedbare inkomensgrens leeft. Tal van initiatieven willen bijdragen aan het welzijn van kinderen en maken gebruik van ons netwerk en bestand. Wij verdelen dan vouchers, kaartjes voor attractieparken of waardebonnen onder de gezinnen die bij ons bekend zijn.”

Jeugdfonds Sport en Stichting Leergeldloket in Twello
Vanaf 4 november heeft de gemeente Voorst een Stichting Leergeld- en Jeugdfonds Sport loket in Klein Twello. “In Apeldoorn wordt het loket druk bezocht. Onder de doelgroep bevinden zich ook laaggeletterden die het moeilijk vinden om ons digitaal te vinden. Dan is het heel prettig om bij iemand aan te kunnen kloppen die uitleg geeft en helpt bij het doen van een aanvraag. Het verlaagt de drempel.”

Het loket in Klein Twello (Maarten Tromplaan 2) is elke eerste en derde maandag van de maand geopend tussen 9 en 12 uur. Hier kan je zonder afspraak terecht voor meer informatie of voor hulp bij een aanvraag. Wil je meer weten over een bijdrage van Stichting Leergeld of wil je weten hoe jij Stichting Leergeld kunt helpen? Neem contact op via leergeldapeldoornvoorst@live.nl of bel 085 047 17 74.