11 november, 2019

Kr8kidzz helpt kinderen bij het omgaan met emoties

Voor sommige kinderen gaat de omgang met andere kinderen niet vanzelf. Met wat hulp gaat dat vaak snel beter. Kr8kidzz is zo’n steuntje in de rug. Kinderen werken tijdens deze training zes weken lang aan hun sociale vaardigheden, weerbaarheid en het versterken van het zelfvertrouwen.

Woensdagochtend 9 uur. Elf kinderen tussen de zeven en negen jaar zitten aan tafel in een zaaltje van het Kulturhus in Twello. Voor hen een kleurrijk werkboek en bekers met stiften.  Trainers Hannah van Dijk en Nikki Harmsen staan voor de groep.

“Wie wordt er wel eens boos?” vraagt Hannah. Alle vingers gaan de lucht in. ”Ja, iedereen is wel eens boos. Op je broertje of een kind in de klas. Omdat je iets niet eerlijk vond. Of omdat je verdrietig bent.” Hannah praat met de kinderen over wat er gebeurt als je boos wordt en wat je dan kan doen. Als een jongetje vertelt dat hij vaak met spullen gooit als hij boos is, krijgt hij bijval van een aantal kinderen. “Is dat handig om te doen?” vraagt Hannah. Nee, handig is het niet, dat weten ze wel. “Ik kan beter even op de trampo gaan springen.” “Of even mijn kat aaien,” vult een meisje aan.

Hannah: “Met Kr8kidzz geven we kinderen mee dat de emoties die ze ervaren heel normaal zijn. Wij en andere kinderen bevestigen ze daarin en dat doet al veel. Als kinderen zich bewust zijn van hun emoties leren we ze hoe ze er mee om kunnen gaan in verschillende situaties. En daarbij is het belangrijk dat ze doen wat voor hen werkt. Elk kind is immers anders.”

Sinds een jaar wordt Kr8kidzz als pilot aangeboden in de gemeente Voorst. “Er is veel vraag naar, alle groepen zitten telkens vol. Zoals voor alles, geldt ook voor het versterken van sociale vaardigheden en het zelfvertrouwen dat oefenen heel belangrijk is. We werken dan ook samen met ouders en leerkrachten. Na afloop van elke training krijgen ouders en school een mail met de oefeningen die we hebben gedaan. Ouders kunnen daarover met het kind in gesprek of de oefeningen nog eens doen. We horen ook wel dat op scholen de oefeningen klassikaal gedaan worden. Dat is goed en leuk om te horen.”

Ouders zijn enthousiast over het concept. Sonja wacht in de hal van het Kulturhus terwijl haar dochter Roos van zeven de training volgt: “Roos gaf zelf aan dat ze zich anders voelde dan andere kinderen. Ze voelt zich vaak onbegrepen.  Ze heeft de omgang met kinderen wel eens lastig. Toen het op school ook wat minder ging, ze werd te weinig uitgedaagd, trok ze zich steeds meer terug in haar eigen wereld. Via Nikki hoorden we al over Kr8kiddz en dat leek ons passend.

We zijn tot nu toe heel tevreden over de training. Roos voelde zich prettig tijdens de eerste bijeenkomst en ze had zin om naar de volgende te gaan. Na afloop kregen we een terugkoppelingsmail met daarin de oefeningen en die zijn we thuis ook gaan doen.”

Uit onderzoek dat Stimenz naar Kr8kidzz heeft laten uitvoeren blijkt dat de training effect heeft. Onderzoeker Daniëlle Gerritsen: “We lieten kinderen, ouders en leerkrachten voorafgaand en na afloop van de training een vragenlijst invullen over hun sociale vaardigheden en hun zelfvertrouwen. Alle groepen rapporteerden na afloop van de training betere sociale vaardigheden en een hoger zelfvertrouwen, alleen de leerkrachten noteerden een significant verschil. Of de training ook op langere termijn effect heeft, moet zich nog uitwijzen.”

Hannah vult aan: “Wat deze kinderen tegenkomen is heel gewoon. Ze hebben alleen een beetje hulp nodig bij het omgaan met emoties in bepaalde sociale situaties. Wij normaliseren gedrag.

Het overgrote deel van de kinderen heeft voldoende aan het volgen van Kr8kidzz. Een enkel kind heeft meer hulp nodig. Tijdens het evaluatiegesprek aan het eind van het traject adviseren we ouders over eventuele vervolgstappen.”

Om 10 uur sluiten Hannah en Nikki de training af.  Nog even een oefening van vorige week herhalen. Alle kinderen zetten hun voeten stevig op de grond, kijken recht vooruit. Alsof ze een boom zijn. Na afloop van de training staat Roos te giebelen met een ander meisje. Op de vraag hoe ze Kr8kidzz vindt, antwoordt ze: “Ik vind het hier gezellig. Op school zijn er een beetje te veel kinderen. Hier is het rustiger. En ik weet nu hoe ik als een boom moet staan.”

Een nieuwe ronde trainingen start in november. Meer weten? Kijk op de website van CJG Voorst!