5 februari, 2020

‘Iedereen is uniek & van waarde!'

Het is ruim zes jaar geleden dat inwoners van het dorp Voorst een coöperatie oprichtten om de ouder wordende Voorsternaren blijvend binnen de dorpsgrenzen te kunnen laten wonen. ‘De Benring’ werd in een andere jas gestoken, kreeg een nieuw leven en is vandaag de dag een bruisend centrum van activiteiten en woonplezier. Een onderdak voor bewoners, waar inmiddels plek is voor een prachtige mix van oud én jong.

We spreken met Jolanda en Jopie. Jolanda is sinds mei 2019 aangesteld als sociaal coördinator. De persoon die zorgt voor verbindingen, aanspreekpunt voor bewoners en gebruikers, met inzicht en overzicht. Én ze is verantwoordelijk voor de planning van de vrijwilligers. Jopie woont sinds een jaar op de Benring en is tevens een zeer actieve vrijwilligster. Koffie en thee zetten, helpen bij het verzorgen van alledaagse taken, ondersteunen van activiteiten en bijvoorbeeld de zorg voor haar medebewoners. Onze gastvrouwen spreken vol enthousiasme over de succesformule van dit prachtige onderkomen, over de onderlinge contacten tussen de bewoners en de vele activiteiten die er voor zorgen dat de Benring een fantastische plek is om te verblijven. Zoals de dames het zelf vol enthousiasme omschrijven; ‘er is reuring in de Benring!’

Basiswaarden
De uitgangspunten van de woonzorgcoöperatie zijn heel concreet. Verbonden blijven met het dorp Voorst, iedereen in zijn of haar waarde laten, zo lang mogelijk op jezelf wonen waarbij zorg kan faciliteren en ondersteunen. Een warm nest voor iedere bewoner en door de leefbaarheid ook een verrijking voor Voorst. Daarbij de zorg voor- en door elkaar als een fundamentele pijler onder de organisatie. Zo krijgt ook het noaberschap, dat vroeger veel meer een vanzelfsprekendheid was, een hedendaagse invulling.

Je doet het samen!
Wie wil wonen op de Benring, wordt geacht om inspanningen te verrichten voor de medebewoners. Uiteraard naar zijn of haar eigen kunnen. Aangezien er geen leeftijdsgrens is gesteld, is er een prachtige mix ontstaan van mensen, welke een afspiegeling zijn van de wereld ‘daarbuiten’. De jongere bewoners zijn dertigers, de oudste bewoners in de negentig. Een mooi voorbeeld van integratie tussen jong en oud is de jongere van 35 die zich meldt bij Jolanda. Hij kookt iedere keer voor zichzelf, maar of je nu voor één of vier mensen eten maakt, dat is evenveel werk. En dus kookt hij regelmatig voor meerdere mensen. Hij heeft in het weekend zelfs een keer eten verzorgd voor wel dertig mensen!

Gezonde sociale controle
Een oogje in het zeil houden, maar dan op de gezonde manier. Je niet bemoeien met andermans leven en niet al teveel restricties naast de basisregels welke er zijn. Wil je aanwezig zijn bij groepsactiviteiten, dan ben je meer dan welkom. Wil je iets met anderen ondernemen, organiseer het! Maar heb je de voorkeur om in alle rust thuis te zitten, dan zal niemand je daarbij storen. Toch kent iedereen elkaar en wanneer een bewoner té lang wordt gemist, wordt er contact gezocht.

Vrijwilligers
De Benring kan niet zonder de vele vrijwilligers, momenteel zijn dat er 55 en dat is een rijkdom. Toch wordt er permanent gezocht naar extra vrijwilligers, mede daar er ook mensen zijn die hun inzet en activiteiten moeten minderen of zelfs stoppen. Bijvoorbeeld vanwege hun leeftijd, gezondheidsredenen of het feit dat ze téveel andere werkzaamheden hebben. Er zijn vrijwilligers die al meer dan 35 jaren met de Benring zijn verbonden. Het lukt Jolanda en alle anderen nog steeds, om nieuwe mensen aan zich te binden. Vele handen maken licht werk en ieder uur van een vrijwilliger wordt gewaardeerd. Kortom;wie zich in wil zetten voor de organisatie is welkom!

Scholing
Vrijwilligers krijgen scholing, zodat ze bekend worden gemaakt met de zorg en de werkzaamheden. Het is uiteraard ook een wederzijdse kennismaking en het aftasten van individuele mogelijkheden. “Je kán niet zonder vrijwilligers” geeft Jolanda aan en ze schetst de vele activiteiten waarin vrijwilligers ondersteunen. De Benring dankt haar bestaansrecht aan de inzet van velen en daar is een ieder zich van bewust. “Waardering voor de vrijwilligers dient er ook te zijn” vervolgt Jolanda. Zo kon ze rekenen op de lokale ondernemers om samen kerstpakketten samen te stellen als dank voor de inzet van die vele mensen. ‘Niet nodig’ zeggen de vrijwilligers, maar de blijk van waardering wordt bijzonder op prijs gesteld. “De onderlinge sfeer bij de vrijwilligers is goed” en dat zegt veel over de wijze, waarop binnen de Benring wordt gewerkt en geleefd.

De Benring; een woonvorm van de toekomst?
De behoefte aan passende woonruimte neemt sterk toe en is aan vele veranderingen onderhevig. De bevolking vergrijst in hoog tempo, de mens wordt ouder, wil langer op zichzelf wonen en kiest voor een kwalitatief beter leven. Veel jongeren missen momenteel aansluiting in de woningmarkt, omdat de koop- én huurprijzen buiten proportioneel groeien.

De Benring brengt deze werelden samen.
Betaalbaar wonen voor jong en oud, waarbij die lokale samenleving nog eens wordt versterkt door het zorgen voor- en omzien naar elkaar. Een prachtig initiatief dat een sterk voorbeeld én antwoord kan zijn op de vele vragen, waar gemeenten en woningcoöperaties zich mee bezig houden. Het letterlijk en figuurlijk bouwen aan de toekomst van het veranderende Nederland.