4 september, 2019

Ieder kind uit de de gemeente moet kunnen sporten

Sport voor elk kind

De gemeente Voorst wil dat alle kinderen uit de gemeente kunnen sporten. “Kinderen beleven veel plezier aan voetbal, hockey, zwemmen en bewegen is goed. We willen niet dat geldgebrek bij ouders een belemmering is voor kinderen om lid te worden van een sportvereniging. En dus zijn wij aangesloten bij het Jeugdfonds Gelderland,” vertelt Robert Horstink, ambassadeur Sport en Bewegen bij de gemeente Voorst.

Wat doet het Jeugdfonds?
Het Jeugdfonds zorgt ervoor dat kinderen die willen sporten, maar waarvan de ouders dat niet kunnen betalen, toch lid kunnen worden van een vereniging. Het Jeugdfonds betaalt dan de contributie aan de sportvereniging en vergoedt (een deel van) de benodigde spullen.

Hoe werkt het?
Het Jeugdsportfonds is er voor kinderen tussen de 4 en 19 jaar waarvan de ouders de contributie niet kunnen betalen. Ouders kunnen niet zelf een aanvraag indienen. Dat doet een tussenpersoon of het lokale aanspreekpunt. Dit kan bijvoorbeeld een leerkracht van het kind zijn, een bij het gezin betrokken jeugdhulpverlener, schuldhulpverlener, de huisarts of een maatschappelijk werker. De aanvraag mag de tussenpersoon zelf doen, maar mag de gegevens ook doorgeven aan Robert Horstink, de tussenpersoon voor de gemeente Voorst. Hij dient dan de aanvraag in.

Het Jeugdfonds draagt maximaal 225 euro per kind per jaar bij (contributie max € 225 en sportattributen max € 90). Het kind moet in de gemeente Voorst wonen. Het geld gaat rechtstreeks naar de sportvereniging of sportwinkel. Elk gezin mag voor meerdere kinderen een aanvraag indienen. Bij de aanvraag hoort een financiële motivatie.

Aan de slag!
Het Jeugdfonds reageert binnen drie weken na het indienen van de aanvraag. Na een positief besluit kan een kind direct sporten bij de gekozen sportvereniging.

Meer informatie?
Neem contact op met Robert Horstink: r.horstink@voorst.nl of 06 – 50 43 86 59