23 april, 2020

Hoe bereikt de gemeente mensen in deze crisistijd?

Hoe zorg je ervoor dat de hulp die er is, terechtkomt bij de mensen die het nodig hebben? Door beter samen te werken, is één van de antwoorden. Hoe de gemeente, IJsseldal Wonen, dorpscontactpersonen, Mens en Welzijn en nog meer partijen dat zijn gaan doen, lees je hier.

De dagbesteding is dicht. Cliënten kunnen niet naar de spreekuren van hulpverleners. En de thuiszorg komt bijna niet bij de mensen thuis. Door de coronacrisis kunnen we nu niet de hulp bieden zoals we gewend waren. 

We zoeken naar andere manieren om mensen te helpen. Want de problemen van mensen worden nu niet kleiner. Soms worden ze zelfs groter. Mensen zitten veel alleen thuis of juist met te veel mensen op elkaars lip. Soms krijgen mensen geldproblemen omdat ze minder of geen werk hebben. Of omdat ze meer kosten hebben.

Vraag en aanbod samenbrengen
De organisaties die samenwerken zijn onder andere Stichting Mens en Welzijn, IJsseldal Wonen, de dorpscontactpersonen, de kerken en de gemeente. Samen hebben zij een lijst met vragen gemaakt over vijf thema’s. Elke organisatie belt met zijn eigen cliënten en stelt vragen over alle vijf thema’s.

Bijvoorbeeld: een medewerker van de gemeente belt een cliënt die hulp krijgt bij schulden. Hij vraagt hoe het nu gaat met de financiën. Maar hij informeert ook naar de situatie thuis. Dan blijkt misschien dat de cliënt het zwaar heeft. Omdat hij ook mantelzorger is en nu nog meer moet zorgen dan voor de coronacrisis. Dan neemt de medewerker van de gemeente contact op met een collega van Stichting Mens en Welzijn. En die kan misschien een oplossing bieden.

Overzicht van aangeboden hulp
Ook maken de organisaties samen een overzicht van alle hulp die geboden wordt. Hulp van organisaties en inwoners. Ook zij bedenken allerlei manieren om mensen te ondersteunen. De gemeente bekijkt hoe mensen de hulp kunnen krijgen die ze nodig hebben. De organisaties bereiken zo meer mensen.

Daarnaast maken de organisaties een overzicht van alle vragen die mensen hebben. Zo weten ze welke problemen mensen hebben. Nu, maar ook in de toekomst. De gemeente kan daarmee sneller oplossingen bedenken.

Hoe verloopt de samenwerking?
De inwoners van de gemeente zijn blij met de telefoongesprekken. Enkele mensen die hulp nodig bleken te hebben, hebben die ook gekregen.

Ook blijkt weer hoe sterk de samenleving in Voorst is. Mensen kijken naar elkaar om en helpen elkaar. Iedereen doet wat hij kan. Daar mogen we trots op zijn.