8 april, 2020

Financiële problemen door coronacrisis

De coronacrisis zorgt voor veel financiële onzekerheid. Sommige mensen komen snel in financiële problemen. Maar ook op lange termijn zal de coronacrisis nog lang invloed hebben.

Mensen met een tijdelijk contract of een flexcontract weten niet of ze straks nog werk hebben. Ook voor zzp’ers en mensen met een 0-urencontract vallen veel inkomsten weg omdat opdrachten niet doorgaan of omdat arbeidsuren wegvallen. Voor deze mensen liggen financiële problemen op de loer.

Organisaties gaan verschillend om met flexcontracten, maar volgens FNV staan er ruim 800.000 banen op het spel door de crisis. Lang niet altijd hebben werknemers een buffer om een paar maanden huur, gas, licht en verzekeringen te betalen. Hierdoor dreigen veel gezinnen in financiële problemen te komen. Dit levert stress op en brengt mensen in een kwetsbare positie.

Financiële zorgen leveren mensen stress op. Maar deze zorgen signaleren is nu extra moeilijk. Dorpshuizen zijn in deze tijd vaak gesloten en hulpverleners werken veelal thuis waardoor ze voor deze mensen moeilijker bereikbaar zijn.

Vaak is het zo dat mensen in kwetsbare posities een klein sociaal netwerk hebben. Terwijl contact met deze doelgroep juist nu essentieel is. Door samen oplossingen te zoeken voor problemen die op korte termijn spelen, kan de stress worden afgenomen. Meer weten over stress verlagen voor mensen in armoede? Klik dan hier.

Tot slot zijn er ook mensen die het nu prima lijken te redden. Maar blijft dat ook zo? Op de korte termijn krijgen veel bedrijven en werknemers steun van de overheid. Ook zijn er verschillende initiatieven van instellingen of particulieren waardoor mensen op korte termijn geholpen worden. Gezinnen in armoede krijgen laptops zodat hun kinderen ook thuis aan hun schoolwerk kunnen werken.

De hulp voor de korte termijn kan een valkuil zijn. Mensen die nu minder inkomen hebben, maar nu nog worden gesteund door de overheid . Kunnen zij straks eventuele tegenvallers ook nog opvangen?

Want wat als de maatregelen weer stoppen en het ‘gewone’ leven weer begint? Welke hulp is dan nodig?  Nadja Jungmann, lector schulden en incasso van de Hogeschool Utrecht heeft er een interessante visie op. Lees het artikel hier.