23 april, 2020

Een luisterend oor voor boeren en tuinders

Het zijn onzekere tijden. Het coronavirus heeft momenteel een grote impact op het leven van iedereen. Ook op dat van boeren en tuinders kan deze crisis stressverhogend werken. Naast misschien al bestaande zorgen om de toekomst van het bedrijf. Bijvoorbeeld over geld, of hoe te blijven voldoen aan de ingewikkelde milieuwetgeving.

Erover praten
Hoewel het met de meeste boeren in de gemeente Voorst goed gaat, kunnen deze zorgen voor een enkeling zo groot worden dat zij er zelf soms niet meer uitkomen. Met grote gevolgen voor het bedrijf, maar ook voor het gezin. Stichting Zorg om Boer en Tuinder (ZOB) ontfermt zich over deze ondernemers. Want ‘erover praten’ helpt!

Vrijwillig
Wim Bolink uit Twello zet zich onder andere in de gemeente Voorst en omgeving als vrijwilliger in om boeren en tuinders met zorgen te helpen. Wim: “Sturen op cijfers en goede bedrijfsresultaten halen worden steeds belangrijker in de land- en tuinbouw. Als dit vervolgens onvoldoende lukt, maar je hebt wel een forse investering gedaan, dan geeft dat druk en extra zorgen.”

Keukentafel
Met gesprekken aan de telefoon of aan de keukentafel helpt hij ondernemers richting te geven aan hun bedrijf. Wim heeft een achtergrond in de veevoerindustrie. Daarom kent hij de zakelijke en technische kant van het agrarisch bedrijf goed. “Ik maak graag een doorkijk naar de mogelijkheden voor de bedrijfsvoering en bespreek samen met de ondernemer een toekomstvisie voor het bedrijf.”  

Onafhankelijk
De landelijke organisatie ZOB bestaat uit 50 onafhankelijke vrijwilligers. Ook heeft de organisatie contact met zogeheten ‘erfbetreders’, zoals accountants, veevoeradviseurs, dieren- en huisartsen. Zij komen regelmatig op het erf van een boer of tuinder en kunnen van groot belang zijn bij het vroegtijdig signaleren van een hulpvraag. Wim: En uit ervaring weet ik dat de boerin meestal aan de bel trekt en de boer zich juist terugtrekt in de stal.”

Preventief
Een neutrale partij als de ZOB gaat met deze hulpvraag aan de slag. De vrijwilligers bieden een luisterend oor en zorgen voor helderheid. Ze brengen partijen bij elkaar en ondersteunen de boer in zijn rol als ondernemer.

Samen optrekken
Dat geeft rust. “Want als je problemen laat voortsudderen gaat het vaak van kwaad tot erger”, weet Wim.Samen optrekken en nadenken over een gezamenlijke aanpak, helpt de boer en zijn gezin het beste!”

Herken de signalen
Erfbetreders zijn belangrijk om vroegtijdig een probleem bij een boerenbedrijf te signaleren. Vaak herken je aan het gedrag of er zorgen zijn, zoals:
* Besluiteloosheid
* Gezondheidsklachten
* Geen toekomstperspectief zien
* Trekt zich terug en is stil
* Komt niet meer bij bijeenkomsten
* Relaties lopen stroef
* Zegt afspraken af
* Kort lontje en snel boos
Als erfbetreder ben je niet verantwoordelijk voor je klanten, maar je kunt een boer of tuinder wel helpen. Gewoon door een praatje te maken en te vragen hoe het gaat. Verwijs naar de mogelijkheden van ZOB.

Meer informatie?
Neem contact op met Wim Bolink:
Telefoon: 06-54 94 25 20 
E-mail: h.bolink4@kpnplanet.nl

Kom in contact met ZOB
Wilt u meer informatie over de Stichting Zorg om Boer en Tuinder? Kijk op zorgomboerentuinder.nl of neem contact op met Victor Munster, regio-coördinator Oost Nederland:
Telefoon: 06-22 39 56 40
E-mail: oost@zorgomboerentuinder.nl