27 maart, 2019

Earth Awareness Teuge opent deuren om mensen te verbinden

Zijn doel was uiterlijk geluk; een leuke baan, een mooi huis, auto, motor en geld op de bank. Toen dat alles was voltooid, ontbrak de zin van het leven. “Toen kwam het avontuur, het zoeken naar je authentieke zelf.” Een fase om zich los te maken van bestaande structuren en even uit die samenleving te stappen. De intentie; dichter bij de basis van het leven komen.

De methode; off grid gaan leven, afhankelijk van de natuur. Na 18 jaren is het tijd om terug te keren in de samenleving, door de deuren te openen voor die samenleving. Door mooie en leerzame bijeenkomsten te organiseren met diverse thema’s, waarbij de mensen samen komen in de NatuurTempel.

Mark en Maya
Aan het woord is Mark Huser. In 2001 liet hij alles achter in Apeldoorn en vestigde zich in het buitengebied van Teuge. Maya van Oosterhout reisde jarenlang over de wereld. Om dringende redenen moest ze in 2008 terug naar Nederland en maakte toen kennis met Mark. Sindsdien zijn ze onafscheidelijk en bouwen samen aan hun visie van het leven. ‘We zijn pioniers in het off-the-grid-leven en surfen altijd op de niet in kaart gebrachte wateren’ staat er – vrij vertaald – op hun website www.earthawareness.nl te lezen.

Alle clichés zijn de revue al wel gepasseerd; ‘zweverig’ zegt de ene, ‘alternatief’ zegt een ander. Maar wie werkelijk kennis maakt met deze twee mensen, komt heel snel op andere gedachten. Mark en Maya weten wat er speelt in de samenleving en zijn heel concreet in hun plannen. Hun bevlogenheid, bezieling, openheid en gastvrijheid zorgen voor interessante en fijne ontmoetingen.

Natuurtempel
Midden op het terrein staat dit prachtige bouwwerk, waar door Mark, Maya en vele vrijwilligers aan is gebouwd, en nóg! Hoewel ze hopen de tempel dit jaar af te kunnen bouwen, is deze al wel in gebruik. “De tempel is in wezen de bibliotheek van de aarde en is opgebouwd uit verschillende lagen van inzichten. Er zijn veertig soorten hout in de tempel verwerkt en bij iedere soort hoort een verhaal.” Gezeten in dit imposante bouwwerk, ervaar je de rust door even afgesloten te zijn van die drukke buitenwereld.

Een groot rond kunstwerk, waar verticale palen als zuilen zijn gebouwd. De muren bestaan uit horizontale, op elkaar geplaatste boomstammen. Verdeeld over de muren komt kleurrijk licht naar binnen, door ramen van gekleurd glas. Centraal in de tempel is een haardvuur met een afvoerpijp naar boven. Het dak van de tempel is open, om veel licht naar binnen te krijgen én ’s avonds de sterrenhemel te kunnen aanschouwen.

Earth Awareness is bewustzijn
“Het is dat de menselijke cultuur de natuur in de weg staat. Alles moet wijken voor de mens, de aarde is van de mens. De mens als geheel lijkt zich niet bewust, dat je niet alleen maar kunt nemen.” Mark slaat hier de spijker op z’n kop en haakt naadloos aan bij hetgeen aanleiding is voor dagelijkse discussies in de politiek en samenleving. ‘Het milieu’ als verzamelnaam, waarbij naarstig wordt gezocht naar alternatieven voor dreigende schaarste aan grondstoffen als ook de ongezonde facetten van huidige bronnen. Enerzijds zijn we het ons bewust, maar anderzijds lijkt niet iedereen daarvoor concessies te willen doen of, zoals Mark en Maya het doen, meer een te worden met de natuur en daarmee samen te leren leven.

Middels diverse thema avonden willen de stichters van Earth Awareness de mensen samen laten komen. Bewustwording, delen, begrip en respect, verbinden met elkaar en het mogelijk laten ontstaan van nieuwe vriendschappen. Voor het bijwonen van de bijeenkomsten wordt een vergoeding gevraagd, waarbij de gelden worden gebruikt voor het afbouwen van de tempel en het verder kunnen ontwikkelen van hun toekomstplannen. Een centrum waar iedereen kan en mag zijn.

Volle maanvieringen
De bijzondere krachten van een volle maan zijn bij velen wel bekend. Earth Awareness heet je op het hoogtepunt van deze maandelijkse cyclus van harte welkom. Om je te laden en ontladen, met z’n allen rondom het vuur. Er wordt gebruik gemaakt van muziek en zang, mensen kunnen vrij en openhartig delen wat ze willen. Geen plek voor gesprekken en discussie, maar begrip, respect, onderling vertrouwen, kennis maken met elkaar en vriendschappen opbouwen.

Filosofische avonden rond het vuur
Tijdens deze avonden is er voor de deelnemers de gelegenheid, om openminded met elkaar te spreken, te onderzoeken en het bevragen van wijsheid en waarheid. Het delen van opgedane kennis en ervaringen alsmede het behandelen van bepaalde thema’s. Ook hier geldt; begrip, respect en onderling vertrouwen als basis.

Equinox en Zonnewende vieringen
Een equinox is een tijdstip in het jaar, waarop de zon loodrecht boven de evenaar staat. Op het tijdstip van de equinox is de lengte van de dag en nacht overal op aarde ongeveer gelijk. Een half etmaal, waarbij de zon exact in het oosten opkomt. Wereldwijd komen mensen samen, wanneer dit fenomeen zich voordoet. Het meest bekend is ‘de langste dag’ van 21 juni ieder jaar. Een dergelijke avond is bedoeld om te verbinden met het vuur, de elementen, met jezelf en anderen.

Leven en visie welke ons allemaal aanspreekt
‘Het is zo oud als de mensheid, dat we op zoek zijn naar de zin van het bestaan.’ Daar ligt dan ook een van de verbindingen tussen de stichting en de samenleving. Die zoektocht is nog nooit zo sterk geweest als in de huidige maatschappij, waar de werkdruk soms hoog ligt, waar mensen ziek worden door stress en men zich steeds meer afvraagt, wat het maakt in het leven dat er werkelijk toe doet. “Earth Awareness is bewustzijn genereren dat wij een deel zijn van de natuur. Wat er met de natuur gebeurt, heeft rechtstreeks invloed op ons eigen leven en de generaties die na ons komen. Mark legt uit dat, wanneer we onze ogen openen voor het wonder van het levensweb, wij onszelf realiseren dat we de rentmeesters van de aarde zijn, met de bijbehorende verantwoordelijkheid om daar zorg voor te dragen.

Wie meer wil weten over Earth Awareness en/of over de thema avonden, kan hiervoor terecht op de website of rechtstreeks contact opnemen middels email; earthawarenessteuge@gmail.com