19 februari, 2020

Carnaval in Klarenbeek is meer dan een optocht en een polonaise

“Er wordt wel eens gezegd dat als nieuwkomers in Klarenbeek willen integreren, ze het beste vrijwilliger kunnen worden bij de carnavalsvereniging. Dat vind ik een groot compliment. “ Christian Wolters, voorzitter van de carnavalsvereniging de Neutenkrakers vertelt over de rol die de vereniging in het dorp heeft en hoe je vrijwilligers betrokken houdt bij je vereniging.

Verenigingen werken samen
In de gemeente Voorst zijn vier carnavalsverenigingen met een raad van elf: Pampus, De Lollebroek, De Vrogge Reuiers en De Neutenkrakers. Een aantal jaren geleden was het carnaval op sterven na dood. Maar het tij is gekeerd. Om de traditie in ere te houden en ten volle te vieren, maken de verenigingen afspraken met elkaar. “We willen niet elkaars concurrent zijn. Ieder heeft zijn leden nodig om een gezonde vereniging te zijn,” zo vertelt Christian. “Bij toerbeurt leveren we de prins die de sleutel uit de handen van de burgemeester krijgt. We stemmen af op welke avond elke vereniging zijn grote feest heeft, dat zelfde geldt voor onze prinsverkiezingen. Natuurlijk ook omdat we het leuk vinden om ieders feest mee te maken.”

Ook achter de schermen maken de verenigingen afspraken. Van het uitlenen van de veiligheidshesjes tot het afstemmen van wat de verenigingen gezamenlijk willen uitdragen omtrent bijvoorbeeld de reglementen. “De burgemeester denkt daarin mee. Dat is heel prettig.”

Maatschappelijke taak                               
Tijdens het carnaval geeft burgemeester Jos Penninx de sleutel van de gemeente Voorst aan de prins, dit jaar aan de prins van de Neutenkrakers. En hoewel de vereniging slechts symbolisch de scepter zwaait, voelt de vereniging wel een maatschappelijke taak.“In de proclamatie halen we politieke of dorpsaangelegenheden aan die volgens ons aandacht verdienen. Natuurlijk met een grap, de inhoud is wel degelijk serieus. Als carnavalsvereniging brengen we rond en met carnaval feest in het dorp. Dat mensen verbindt en waar veel mensen plezier aan beleven. Maar niet iedereen kan daar aan meedoen. Op de donderdag van de carnavalsweek brengen we een bezoek aan gehandicapten. Op de maandag na het carnavalsweekend gaan we met fruitbakjes langs bij een aantal zieken. Dat wordt erg gewaardeerd.”
 

Vrijwilligers maken de vereniging
Terwijl veel verenigingen moeite hebben om vrijwilligers te vinden, is dat voor de Neutenkrakers tot nu toe geen groot probleem. Christian: “Nou is Klarenbeek wel uniek. Iedereen doet hier wat voor de ander. Er heerst saamhorigheid, misschien is het wel deel van de opvoeding. Dat je leert om iets te betekenen voor de gemeenschap waar je woont.”

Veel mensen zijn in meerdere verbanden actief. Dat maakt de lijnen kort en ook dat mensen elkaar makkelijk kunnen helpen. “We kennen elkaars behoefte.” De dorpscontactpersonen hebben daarbij een belangrijke rol. Eens in het jaar komen alle actieve verenigingen onder coördinatie van de dorpscontactpersoon bij elkaar. Van Stichting Zonnebloem tot de sportverenigingen.  “We stemmen data van activiteiten op elkaar af. Zodat er in een weekend geen dubbelingen plaatsvinden waardoor we te weinig vrijwilligers hebben voor beide activiteiten. Natuurlijk gun je elkaar ook de bezoekers. We bespreken onder andere of we materialen gezamenlijk kunnen aanschaffen of van elkaar kunnen lenen.”

Vrijwilligers betrekken
Een carnavalsvereniging draait op talloze vrijwilligers, van jong tot oud. Tijdens het carnavalsweekend zijn er zo’n 150 in touw. Zij houden zich bezig met de feestavonden, de optocht, het bouwen van de praalwagen, maar ook de jurering van de deelnemers. Bij de Neutenkrakers is buiten het carnavalsweekend een vaste club mensen van zo’n 40 man actief. In het bestuur, als wagenbouwer of organisator.

Zes jaar geleden draaide de Neutenkrakers goed, maar waren er relatief veel oudere vrijwilligers. Jonge aanwas was gewenst, maar die kwam niet. “Wij hebben toen zelf tijdens de kermis een vriendengroep van zo’n twintig jongeren uit Klarenbeek benaderd. Ze gevraagd om bij de Neutenkrakers te komen en zo iets voor het dorp te doen. De jongeren waren wel nieuwsgierig, maar hadden ook veel aarzelingen. Ze waren druk met studie of werk en wilden niet meteen vol in de vereniging stappen. En ze wilden een eigen feest en niet meteen te veel taken. Dat leek ons prima. Mensen moeten er wel plezier in hebben, anders zijn ze zo weg.

We hoopten dat als ze eenmaal de smaak te pakken hadden, ze vanzelf actiever zouden worden. En dat bleek. Vrijwel iedereen van de vriendengroep is nu, zes jaar later, nog betrokken. “Het is mooi om te zien hoe zij langzaam het stokje overnemen van de oude garde. Langzaamaan nemen ze zelfs bestuurstaken over. Zij leren van ons hoe we een vereniging draaiende houden en we feesten organiseren. En zij weten op hun beurt weer allerlei handige tools die bijvoorbeeld de administratie makkelijker maken. We versterken elkaar.” Christian lacht: “En we nemen elkaar mee in onze werelden. Leren elkaars muziek, eten en leefwijzen kennen. Dat vind ik fantastisch.” 

Carnaval voor Klarenbeek
Klarenbeek bruist tijdens carnaval. Het normale dorpsleven staat het weekend compleet stil. Op vrijdag is het carnaval op scholen en komt de prins op bezoek.  Op zaterdag en zondag zijn de sportwedstrijden van het schema geveegd en de maandag na carnaval hebben de leerlingen vrij.

Een paar jaar geleden heeft de Neutenkrakers een jeugdraad opgezet, waarmee jeugd al vroeg met elkaar en met de vereniging verbonden wordt. Veertien elfjarige leerlingen mogen het carnavalsweekend meedraaien. “En daar moeten we altijd om loten, de jeugdraad is populair. We hebben leerlingen van de twee basisscholen, maar ook houden we rekeningen met jeugd van het bijzonder onderwijs. Uit de jeugdraad komen vriendengroepen voort, dat is mooi om te zien. Ze blijven elkaar zien en als ze oud genoeg zijn, gaan ze samen naar Pampus.”

Ook de jeugdraad is een middel om Klarenbekers kennis te laten maken met de Neutenkrakers. “We betrekken de ouders. Vaak zijn ze positief verrast en soms worden ze ook actief binnen de vereniging.  Christian: “Het is mooi om dit voor het dorp te kunnen doen, hoewel het langzamerhand wel tijd wordt dat fris bloed mijn taak overneemt. Maar dat ik al zolang voorzitter ben van de vereniging kan alleen maar omdat ik het zo verschrikkelijk leuk vind om te doen en om samen met alle vrijwilligers iets moois neer te zetten.”