27 mei, 2019

Buurtbemiddeling: buren helpen om weer met elkaar te praten en naar elkaar te luisteren

“Soms is met het neerleggen van een vloerkleed in de woonkamer de angel uit het burenconflict.” Aan het woord is Hans Wijnhoud, buurtbemiddelaar bij Mens en Welzijn Voorst. “Maar meestal speelt er veel en is er meer nodig,” vult Tirza Kruiver aan.

In de gemeente Voorst bestaat sinds enkele jaren het buurtbemiddelingsproject. Eerst alleen voor de huurders van IJsseldal Wonen,  sinds 1 januari voor alle inwoners van de gemeente Voorst. Het idee van buurtbemiddeling is eenvoudig: bij een conflict tussen twee buren, bemiddelen twee onafhankelijke vrijwilligers die hierin getraind zijn. “We zijn géén Rijdende Rechter,” merkt Hans direct op. “We kiezen geen partij, maar proberen mensen weer met elkaar te laten praten en naar elkaar te laten luisteren. Zo willen we samen oplossingen bedenken.” 

Wanneer er sprake is van een burenconflict in de gemeente Voorst kan één van de buren, de woningbouwvereniging, team handhaving of een andere organisatie bellen naar Mens en Welzijn Voorst. Na registratie volgt een intakegesprek bij de eerste partij thuis.

“De intake, en ook de rest van het traject doen we altijd met zijn tweeën,” vertelt Tirza. “Twee horen meer dan één. De één kan het gesprek leiden en de ander let op lichaamstaal en maakt oogcontact.” De vrijwilligers gaan op de koffie en horen aan wat er speelt tussen buur A en buur B. “Dat kan van alles zijn. Vaak gaat het om geluidsoverlast, van muziek, spelende kinderen of blaffende honden. Ruzies om erfafscheidingen komen we ook regelmatig tegen, en soms zijn leeftijds- cultuurverschillen de aanleiding voor een conflict, zoals bijvoorbeeld bij verwachtingen rond naoberschap.”

“Na het gesprek met buur A proberen we in gesprek te geraken met buur B. En dat valt niet altijd mee. We hebben vaak geen telefoonnummer, dus dan bellen we aan. Mensen voelen zich regelmatig overvallen door de klacht van buur A. Het is de kunst om rustig en neutraal te praten over het doel van een gesprek: zijn kant van het verhaal horen. Meestal lukt dat.” Een gesprek met buur B volgt, wederom met twee vrijwilligers. Ze horen zijn kant van het verhaal. “En dan nodigen we buur B uit voor een gesprek met buur A. In de helft van de gevallen krijgen we de buren aan één tafel.”

De bemiddelaars en de buren spreken af op een neutrale plek. Als het conflict nog niet al te hoog opgelopen is, geeft het gesprek al veel lucht. “Alleen al dat ze rustig hun verhaal kunnen doen, helpt. Vaak leidt het tot wederzijds begrip.” Als deze eerste belangrijke horde genomen is, is voor ons de buurtbemiddeling geslaagd. Helaas is dat niet altijd het geval. “Als een conflict al lang loopt, is het moeilijker het onderling vertrouwen weer te herstellen”.

Na het gesprek zijn de vrijwilligers klaar met hun bemiddeling. Het is aan de buren om het contact en begrip voor elkaar verder te herstellen. Na zes weken worden de buren door Mens & Welzijn gevraagd naar hun ervaringen. “En meestal waren de mensen heel blij met de bemiddeling.” Dat is prettig, want zowel Hans en Tirza willen graag iets betekenen in de samenleving, zich inzetten voor de ander. Hans: “Nu ben ik met pensioen, maar in mijn werk had ik veel te maken met mensen. Met conflicten oplossen maar ook met slecht nieuwsgesprekken. Ik vond het altijd belangrijk om mensen in hun waarde te laten en begrip te kweken voor elkaars, tegengestelde belangen. Die ervaring neem ik nu mee in de buurtbemiddeling. En dat is heel dankbaar.”

Tirza: ”Ik verhuisde een aantal jaren geleden vanuit het westen hiernaar toe en wilde me graag inzetten voor deze gemeenschap. Destijds plaatste IJsseldal Wonen, die dit project startte voor haar huurders, een oproep voor vrijwilligers voor dit project. Het leek me een mooie kans om de kennis die ik in mijn psychologie-studie heb opgedaan, ten gelde te brengen. En dat lukt. En daarbij is het interessant en ook leuk om met zulke verschillende karakters en culturen in aanraking te komen.”

Ook hulp nodig bij een burenconflict? Neem contact op met Corine van der Knaap of Judith Zietsma van Mens en Welzijn Voorst, via buurtbemiddeling@mensenwelzijn.nl of (0571) 28 77 58. Of kijk voor meer informatie op www.mensenwelzijn.nl/ons-aanbod/buurtbemiddeling