zorgen.png
We zorgen voor elkaar - 14 februari, 2019

Cliëntondersteuning

MEE Veluwe ondersteunt mensen met een beperking en verzorgt de cliëntondersteuning in de gemeente Voorst.

Hulp of ondersteuning vragen bij de gemeente kan lastig zijn. Zeker voor mensen die kwetsbaar zijn. Ze hebben moeite om hun vraag te formuleren. Of ze weten niet waar ze moeten aankloppen. Daarom bestaat cliëntondersteuning. Mensen met een hulpvraag krijgen ondersteuning bij het aanvragen van die hulp. De gemeente en MEE willen de ondersteuning verder verbeteren. En de bekendheid ervan vergroten. Zodat iedereen die ondersteuning wil, er van weet en er gebruik van maakt. Maar wel zo dat mensen regie houden over hun leven.